ELI, un projecte europeu

Què és l'ELI:

L'Identificador Europeu de Legislació (ELI) és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat, de manera que es pugui localitzar, intercanviar i reutilitzar per damunt de les fronteres.

L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia requereix el coneixement del dret europeu, però també el coneixement recíproc dels sistemes jurídics dels estats membres. Encara que hi ha molta informació legislativa disponible digitalment a Internet, l'accessibilitat i la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les institucions nacionals i europees es veuen obstaculitzades per les diferències dels diversos ordenaments jurídics nacionals, així com per les diferències que hi ha en els sistemes tècnics utilitzats per emmagatzemar i presentar la legislació en els llocs web nacionals.

En aquest context, l'Identificador Europeu de Legislació (ELI) té per objecte facilitar l'accés, l'intercanvi i la interconnexió de la informació jurídica publicada en els sistemes d'informació jurídica nacionals, europeus i mundials, per posar en marxa una xarxa d'informació legal, disponible com a conjunt de dades obertes i susceptibles de reutilització.

L'estàndard ELI inclou especificacions tècniques sobre:

 • identificadors web (URI) de la informació jurídica (pilar 1)
 • metadades que especifiquen la manera de descriure la informació jurídica (pilar 2)
 • un llenguatge específic per intercanviar legislació en formats de lectura mecànica (pilar 3)
 • un protocol per a la recopilació i sincronització de les metadades ELI (pilar 4)

Des de 2012 han adoptat el sistema ELI una sèrie de països europeus (Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, el Regne Unit) i la mateixa Oficina de Publicacions de la Unió, amb diversa intensitat (panorama de l'aplicació de l'ELI).

L'èxit del sistema ha motivat que el 6 de novembre de 2017 el Consell hagi adoptat unes noves Conclusions en relació amb l'ELI i hagi convidat novament els estats membres i els països candidats, els estats de Lugano i altres estats que adoptin l'identificador de manera voluntària i gradual.

Els avantatges de l'ELI:

 • Més qualitat i fiabilitat de les dades de la legislació

  L'ELI ajuda a millorar la qualitat i la fiabilitat de la informació jurídica en línia gràcies a l'ús d'identificadors permanents i metadades estructurades.

 • Més interoperabilitat

  L'ELI afavoreix la interoperabilitat entre els sistemes d'informació atès que estructura la legislació de manera normalitzada, però té en compte alhora les característiques específiques dels diferents ordenaments jurídics.

 • Millor accés a la legislació

  Gràcies a l'optimització del cercador, l'ELI facilita la localització de les dades jurídiques que, així, es poden utilitzar més àmpliament.

 • Possibilitat d'introducció de nous serveis

  L'accés a la legislació de manera estructurada facilita la introducció de serveis de valor afegit.

 • Estalvi de costos

  L'ELI augmenta l'eficàcia dels fluxos d'informació i estalvia temps a l'hora de publicar la legislació.

 • Foment de la transparència

  Atès que millora l'accés a la informació jurídica, l'ELI facilita el seguiment del treball de les administracions públiques i afavoreix així la rendició de comptes.