ELI, un projecte europeu

Què és l'ELI:

L'Identificador Europeu de Legislació (ELI) és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat, de manera que puga localitzar-se, intercanviar-se i reutilitzar-se per damunt de les fronteres.

L'espai europeu de llibertat, seguretat i justícia requereix el coneixement del dret europeu, però també el coneixement recíproc dels sistemes jurídics dels estats membres. Encara que hi ha molta informació legislativa disponible digitalment a internet, l'accessibilitat i la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les institucions nacionals i europees es veuen obstaculitzades per les diferències dels diferents ordenaments jurídics nacionals, així com per les diferències existents en els sistemes tècnics utilitzats per a emmagatzemar i presentar la legislació en els llocs web nacionals.

En aquest context, l'Identificador Europeu de Legislació (ELI) té per objecte facilitar l'accés, l'intercanvi i la interconnexió de la informació jurídica publicada en els sistemes d'informació jurídica nacionals, europeus i mundials, per a posar en marxa una xarxa d'informació legal, disponible com a conjunt de dades obertes i susceptibles de reutilització.

L'estàndard ELI inclou especificacions tècniques sobre:

 • identificadors web (URI) de la informació jurídica (pilar 1)
 • metadades que especifiquen la manera de descriure la informació jurídica (pilar 2)
 • un llenguatge específic per a intercanviar legislació en formats de lectura mecànica (pilar 3)
 • un protocol per a la recopilació i sincronització de les metadades ELI (pilar 4)

Des de 2012 el sistema ELI ha estat adoptat per una sèrie de països europeus (Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Portugal, el Regne Unit) i per la mateixa Oficina de Publicacions de la Unió, amb diversa intensitat (panorama de l'aplicació de l'ELI).

L'èxit del sistema ha motivat que el 6 de novembre de 2017, el Consell haja adoptat unes noves Conclusions en relació amb l'ELI, convidant novament els estats membres i els països candidats, els estats de Lugano i altres estats a adoptar l'identificador de manera voluntària i gradual.

Els avantatges de l'ELI:

 • Més qualitat i fiabilitat de les dades de la legislació

  L'ELI ajuda a millorar la qualitat i la fiabilitat de la informació jurídica en línia gràcies a l'ús d'identificadors permanents i metadades estructurades.

 • Major interoperabilitat

  L'ELI afavoreix la interoperabilitat entre els sistemes d'informació estructurant la legislació de manera normalitzada, però tenint en compte al mateix temps les característiques específiques dels diferents ordenaments jurídics.

 • Millor accés a la legislació

  Gràcies a l'optimització del cercador, l'ELI facilita la localització de les dades jurídiques que, així, poden utilitzar-se més àmpliament.

 • Possibilitat d'introducció de nous serveis

  L'accés a la legislació de manera estructurada facilita la introducció de serveis de valor afegit.

 • Estalvi de costos

  L'ELI augmenta l'eficàcia dels fluxos d'informació i estalvia temps a l'hora de publicar la legislació.

 • Foment de la transparència

  Millorant l'accés a la informació jurídica, l'ELI facilita el seguiment del treball de les administracions públiques i afavoreix així la rendició de comptes.