Projecte ELI: Tota la legislació en un clic

ELI, un projecte europeu

L'Identificador Europeu de Legislació (ELI) és una iniciativa, adoptada l'any 2012 conjuntament pels països i les institucions de la UE, que permet accedir en línia a la legislació en un format normalitzat...

Vídeo descriptiu del projecte

ELI a Espanya

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). Tanmateix, malgrat que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, internament es produeixen diferències en els sistemes...

Accedeixi a legislació

Contingut no disponible en català