Proxecto ELI: Toda a lexislación nun clic

ELI, un proxecto europeo

O identificador europeo de lexislación (ELI) é unha iniciativa, adoptada no ano 2012 conxuntamente polos países e polas institucións da UE, que permite acceder en liña á lexislación nun formato normalizado...

Vídeo descriptivo do proxecto

ELI en España

O ordenamento xurídico español é unha realidade complexa e plural, integrada por normas que corresponden a distintos niveis territoriais (estatal, autonómico e local). Porén, malia que esas normas constitúen un sistema e que se relacionan e enlazan entre elas, a nivel interno prodúcense diferenzas nos sistemas técnicos...

Acceda a lexislación

Diario Oficial de la UE y base de datos de legislación:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

"Boletín Oficial del Estado" y base de datos de legislación:

https://boe.es

https://boe.es/legislacion/eli

Contido non dispoñible en galego